15.06.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16 юни 2019 г. от 19:00 часа в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 15, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е, както следва:

 

 1. Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа.
17.11.2017

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 20 ноември 2017 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 15, ет.2, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

Дата: 17. 11. 2017г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                     Инна Георгиева

12.11.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12 ноември 2015 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

Дата: 12. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                     Инна Георгиева

03.11.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04 ноември 2015 г. от 14:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 03. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                     Инна Георгиева

02.11.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 02 ноември 2015 г. от 16:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

Дата: 02. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                      Инна Георгиева

 

 

01.11.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01 ноември 2015 г. от 21:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 01. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

 

01.11.2015

Съобщение

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01 ноември 2015 г. от 19:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 01. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

 

01.11.2015

Съобщение

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01 ноември 2015 г. от 07:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 01. 11. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

 

31.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31 октомври 2015 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 31. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Рудозем                                                                                       Инна Георгиева

 

28.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 28 октомври 2015 г. от 15:20 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

Дата: 28. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

27.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27 октомври 2015 г. от 10:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

Дата: 27. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                     Инна Георгиева

26.10.2015

Съобщение

НА 26 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ОТ 16:20 ЧАСА НА АДРЕС: ГР.РУДОЗЕМ, УЛ.”БЪЛГАРИЯ” №13, ЕТ.3, на основание чл.454, ал.4 от ИК, ОИК Рудозем ще се проведе жребий, както следва:

I. Определяне поредността в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ, получили равен брой преференции, както следва:

 • Минка Раифова Бендерова - 27 броя
 • Севдалин Недков Шишков - 27 броя
 • Славчо Анастасов Савов - 27 броя

II. Определяне поредността в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ, получили равен брой преференции, както следва:

 • Асен Атанасов Пехливанов – 23 преференциални вота
 • Здравка Костадинова Коджебашева – 23 преференциални вота

III. Определяне поредността в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ, получили равен брой преференции, както следва:

 • Зарко Емилов Башев – 22 преференциални вота
 • Фердо Щилянов Аргатски – 22 преференциални вота

IV. Определяне поредността в списък А на кандидатите за общински съветници от листата на Партия ДПС, получили равен брой преференции, както следва:

 • Красимир Милков Шейков – 30 преференциални вота
 • Диан Фиданов Малеков – 30 преференциални вота

 

На тегленето на жребия могат да присъстват заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

 

Дата: 26.10.2015г.                                                      Председател:

Гр.Рудозем                                                                                    Инна Георгиева

 

26.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26 октомври 2015 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

Дата: 26. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

25.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25 октомври 2015 г. от 19:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 25. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

 

25.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25 октомври 2015 г. от 22:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

 

Дата: 25. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

 

25.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25 октомври 2015 г. от 07:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр. Рудозем, ул. ”България” № 13, ет.3, общ. Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

 

 

Дата: 25. 10. 2015г.                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                            /Инна Георгиева/

24.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24 октомври 2015 г. от 15:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 24.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                      /Инна Георгиева

23.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 23 октомври 2015 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 23.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                   Инна Георгиева

23.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25 октомври 2015 г. от 19:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 25.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                   Инна Георгиева

23.10.2015

Съобщение

ОИК Рудозем уведомява, че с Решение № 110-МИ/НР от 19 октомври 2015г. е утвърден график за предаване на книжата на съответните СИК на територията на община Рудозем, както следва:

 

Номер по ред

Номер и населено място на СИК:

Час на предаване:

1.

СИК № 212700014 - СЕЛО ВИТИНА, КЛУБ

СИК № 212700015 - СЕЛО ПОЛЯНА, КМЕТСТВО

СИК № 212700016 - СЕЛО МОЧУРЕ, КМЕТСТВО

СИК № 212700019 - СЕЛО ИВАНОВО, МАГАЗИН

СИК № 212700021 - СЕЛО РАВНИНАТА, КМЕТСТВО

 

16:40ч. до 17:00ч.

2.

СИК № 212700010 СЕЛО ГРАМАДЕ, КЛУБ

СИК № 212700013 СЕЛО ЕЛХОВЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ

СИК № 212700017 СЕЛО ПЛОВДИВЦИ, ЧИТАЛИЩЕ

СИК № 212700018 СЕЛО КОРИТАТА, МАГАЗИН

СИК № 212700023 СЕЛО ЕЛХОВЕЦ, МАГАЗИН - КОКАЛИЧ

СИК № 212700025 СЕЛО ОГЛЕД, КЛУБ

 

17:00ч. до 17:20ч.

3.

СИК № 212700008 СЕЛО ВОЙКОВА ЛЪКА, КМЕТСТВО

СИК № 212700011 СЕЛО ЧЕПИНЦИ, СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

СИК № 212700012 СЕЛО ЧЕПИНЦИ, ЧИТАЛИЩЕ

СИК № 212700024 СЕЛО БЪРЧЕВО, МЛАДЕЖКИ КЛУБ

 

17:20ч. до 17:40ч.

4.

СИК № 212700001 - ГР.РУДОЗЕМ, КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” БИВШЕ ОУ „ПЕТЪР БЕРОН”

СИК № 212700007 - СЕЛО БЯЛА РЕКА, КМЕТСТВО

СИК № 212700009 СЕЛО РИБНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ

СИК № 212700020 СЕЛО БОРИЕ, ЧИТАЛИЩЕ

СИК № 212700022  СЕЛО СОПОТОТ, КМЕТСТВО

 

17:40ч. до 18:00ч.

5.

СИК № 212700002 ГР.РУДОЗЕМ, СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СИК № 212700003 ГР.РУДОЗЕМ, ДОМ НА КУЛТУРАТА

СИК № 212700004 ГР.РУДОЗЕМ, БИВШЕ НУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ”

СИК № 212700005 ГР.РУДОЗЕМ, МАГАЗИН 5-ТА

СИК № 212700006 ГР.РУДОЗЕМ, МЛАДЕЖКО ОБЩЕЖИТИЕ

 

18:00ч. до 18:20ч.

 

21.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 22 октомври 2015 г. от 14:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 21.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                   Инна Георгиева

 

19.10.2015

Съобщение

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 16:20 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 19.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                    Инна Георгиева

 

18.10.2015

Съобщение

ОИК Рудозем уведомява, че с Решение № 104-МИ/НР от 17.10.2015г. е определено място, дата и час за провеждане на обученията на членовете на СИК, както следва: • Място: кино салон, находяща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” №13, ет.1, Дом на културта; • Дата: 20 октомври 2015г. /вторник/ • Час: от 17:30ч. до 18:30ч. Обучението ще се проведе по Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК. Обучението на членовете на СИК ще се проведе съвместно с представители на Общинска администрации Рудозем, РУ - Мадан и Служби за пожарна безопастност и защита на населението.
17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Рудозем Ви уведомява, че с Решение № 102-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. е определено подходящо помещение за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждане на избори за кметове, за общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

Секция № 212700006 – намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул."Капитан Петко войвода"- МЛАДЕЖКО ОБЩЕЖИТИЕ

В изборния ден Общинска администрация – Рудозем ще осигури специализиран транспорт за всички избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването от дoма им до избирателната секция и обратно след направена заявка, както следва:

 • от 19.10.2015 г. до 23.10.2105 г. - от 09:00 ч. до 17:00 ч.
 • на 25 октомври 2015 г. - от 06:00 ч. до 19:00 ч.

Заявките могат да се направят на телефонни номера, както следва:

 • 0893 313355 – Милен Вълчев, Вр. И. Д. Секретар на община Рудозем;
 • 0893 356776 – Снежана Белева, Главен експерт „АПТИОН”;
 • 0893 313356 – Ваня Сиракова, Младши експерт ЕС „ГРАОН”;

 

 

17.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 17 октомври 2015 г. от 13:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 17.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Рудозем                                                                                   Инна Георгиева

 

 

04.10.2015

Съобщение

Упълномощени представители

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 17:00 часа на 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

04.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници 

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

Застъпник не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Съгласно Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията /Приложение № 68-МИ/ за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

01.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 02 октомври 2015 г. от 14:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, Културен дом, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 01.10.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Рудозем                                                                                 Инна Георгиева

27.09.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29 септември 2015 г. от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, Културен дом, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 27.09.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Рудозем                                                                                            Инна Георгиева

 

 

26.09.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание Писмо с изх.№ МИ-15-938/25.09.2015г. на ЦИК и с вх. №94/25.09.2015г. и Решение №78-МИ/ 26.09.2015г. на ОИК Рудозем, уведомява че са определни следните мобилни телефонни номера на членове на ОИК Рудозем за връзка с ОИК Рудозем – срок постоянен до предаването на резултатите от изборите в ЦИК, както следва:

Имена на членовете на ОИК Рудозем

Мобилен телефонен номер

Инна Красимирова Георгиева - Председател

0897 098973

Йова Иванова Христова - Заместник-председател

0897 098965

Десислава Росенова Сюрджиева-Секретар

0897 098966

Вехди Хайриев Ходжов

0897 098968

Диян Севдалинов Бендеров

0897 098969

Диана Захариева Съборова

0897 098967

Елмира Асенова Гюрова

0897 098974

Иванка Стоилова Ганчева

0897 098972

Селвие Бесчетова Манафова

0897 098971

Фатме Исметова Добревска

0897 098970

Росица Станимирова Чакърова-Енева

0878 253620

26.09.2015

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание Писмо с изх.№ МИ-15-938/25.09.2015г. на ЦИК и с вх. №94/25.09.2015г. и Решение №78-МИ/26.09.2015г. на ОИК Рудозем, уведомява че е утвърден график на 24-часови дежурства за четни дни и нечетни дни, до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

Имената на дежурните членовете на ОИК Рудозем в четни дни до започване на отпечатването на бюлетините

Мобилен телефонен номер

Инна Красимирова Георгиева

0897 098973

Десислава Росенова Сюрджиева

0897 098966

Иванка Стоилова Ганчева

0897 098972

 

Имената на дежурните членовете на ОИК Рудозем в нечетни дни до започване на отпечатването на бюлетините

Мобилен телефонен номер

Диян Севдалинов Бендеров

0897 098969

Йова Иванова Христова

0897 098965

Росица Станимирова Чакърова-Енева

0878 253620

 

 

Дата: 26.09.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                                  Инна Георгиева

25.09.2015

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26 септември 2015 г. от 13:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, Културен дом, ет.е, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

22.09.2015

Съобщение

НА 23 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ОТ 16:30 ЧАСА НА АДРЕС: ГР.РУДОЗЕМ, УЛ.”БЪЛГАРИЯ” №13, ЕТ.3, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ДИСПУТИТЕ ПО РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА БНР И БНТ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

 

 

Дата: 22.09.2015г.                                                      Председател:

Гр.Рудозем                                                                  Инна Георгиева

22.09.2015

Съобщение

 

НА 23 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ОТ 16:00 ЧАСА НА АДРЕС: ГР.РУДОЗЕМ, УЛ.”БЪЛГАРИЯ” №13, ЕТ.3, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В БЮЛЕТИНАТА В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

 

Дата: 22.09.2015г.                                                      Председател:

Гр.Рудозем                                                                  Инна Георгиева

 

 

19.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Рудозем ще заседава на 22 септември 2015 г. от 15:00 часа, в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

 

 

 

Дата: 19.09.2015г.                                                   

гр. Рудозем                                                                                            

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Рудозем ще заседава на 19 септември 2015 г. от 09:00 часа, в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

 

Дата: 17.09.2015г.                                                   

гр. Рудозем                                                                                            

12.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Рудозем ще заседава на 14 септември 2015 г. от 14:00 часа, в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

 

Дата: 12.09.2015г.                                                   

гр. Рудозем                                                                                           

11.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Избирния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11 септември 2015 г. от 14:00 часа, в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул.”България” № 13, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 11.09.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

гр. Рудозем                                                                                   Инна Георгиева

 

09.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия Рудозем, на основание чл.85, ал.1 от Избирния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09 септември 2015 г. от 13:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала, намираща се на адрес: гр.Рудозем, ул."България" №13, Културен дом, ет.3, общ.Рудозем.

 

Проект за Дневен ред на заседанието е съгласно Приложение № 1 към настоящото съобщение.

 

Приложение № 1: Проект за Дневен ред;

 

 

Дата: 08.09.2015г.                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

гр. Рудозем                                                                             Инна Георгиева

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 173-МИ / 16.06.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 172-МИ / 20.11.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Коритата, общ. Рудозем.

 • № 171-МИ / 20.11.2017

  относно: Определяне на членове на ОИК Рудозем, които да представляват общинската избирателна комисия и да присъстват при отваряне на запечатaни помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г., както и при тяхното запечатване.

всички решения